• SIAPA YANG PERLU MEMOHON LESEN MENGILANG RACUN MAKHLUK PEROSAK?

  1. Pendaftar atau orang yang racun makhluk perosak didaftarkan atas permohonanya;
  2. Mengilang di bawah perjanjian (Pengilang Kontrak)

 • TUJUAN PELESENAN

  1. Bagi memastikan bahawa semua racun makhluk perosak yang dikilangkan dalam keadaan teratur, bagi meminimumkan penyalahgunaan dan pencemaran dari tumpahan yang boleh memudaratkan manusia, binatang dan alam sekitar;
  2. Bagi memastikan hanya racun makhluk perosak yang berdaftar sahaja dikilangkan di Malaysia; dan
  3. Bagi membolehkan pengawasan dibuat ke atas pengilangan racun makhluk perosak

 • PERUNDANGAN

  1. Akta Racun Makhluk Perosak 1974
  2. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pelesenan Bagi Pengilangan) Pindaan 2019

 • JENIS-JENIS AKIVITI PENGILANGAN RMP YANG MEMERLUKAN LESEN

  Mengilang racun makhluk perosak adalah melibatkan kesemua atau salah satu aktiviti berikut:

  1. Menyediakan
  2. Mensebatikan
  3. Merumus
  4. Mencampurkan
  5. Membuat
  6. Membungkus
  7. Membungkus semula
  8. Melabel
  9. Mengawet

 • KADAR FI

  1. Permohonan baharu / Membaharui : RM 100.00
  2. Salinan lesen hilang : RM100.00
  3. Salinan lesen rosak / cacat : RM 50.00

 • TEMPOH SAH LAKU LESEN

  3 tahun